Financiële acties

Ons koor kan niet bestaan van de contributies van de koorleden alleen,
er worden ook regelmatig bijzondere acties georganiseerd om meer financiële armslag te hebben.

Voorbeelden zijn:
Verkoop van paasbroden en verkoop van kerststollen.

En natuurlijk is onze stand op de Zuidlaardermarkt met koffie, zuidlaarderbollen, koffie met punt zuidlaarderbol een jaarlijks terugkomend fenomeen!

Op dinsdag 17 oktober 2023 staan we er weer.

Net zo als in 2022 bij de hoek van de Brink Zuidzijde en de Verlengde Hondsrugstraat.

Voeg uw header hier toe

Voeg uw header hier toe